Avmaskning

Undersökning av avföringen för att hitta parasiter, eftersom hundar kan vara infekterad med mask utan att visa synbara tecken på sjukdom.

Provtagning

Blodprovsundersökning för att kontrollera organparameter, hormonanalys, gentest, urinundersökning, hudprovsutredningar, patologi, cytologi, mykologi, bakteriologi.

Hälsoundersökning

Klinisk undersökning vid rutinkontroll eller akut problem. Undersökningen kan kompletteras med blod- och/eller urinundersökningar vid behov.

ID-märkning (chip) / Eu-pass

Hundar i Sverige behöver en ID-märkning. Katter kan också ID-märkas för att underlätta att hitta dem t.ex. om de springer bort.

Kastrering av katt

Genom ett kirurgiskt ingrepp hos honkatter tas äggstockar, äggledare och livmoder bort. Hos hankatter knyts blodkärl och sädesledare innan testiklarna avlägsnas.

Kloklippning av hund / katt

Kloklippning behövs regelbundet av ditt djur för att undvika klobrott eller att de växer sig för långa.

Besiktningen

En utförlig klinisk undersökning som dokumenteras i ett standardiserat intyg. Besiktningen är bra att göra för att hitta tidiga tecken på sjukdom eller missbildning.

Sårbehandling

Djupare sårskador kan kräva omfattande behandling med rengöring av sår, sätta stygn och dränage samt bandagering, sårskydd och eftervård.

Vaccination

Hundar kan vaccineras mot parvovirus, valpsjuka, smittsam leverinflammation, kennelhosta och rabies. Katter kan vaccineras mot kattpest, kattsnuva och rabies.

Facebook symbol Hästveterinär Skåne Mail symbol Hästveterinär SkåneTelefon symbol Hästveterinär Skåne

+46(0) 708 20 44 97